Regulamin zakupów w sklepie internetowym porcelanowydom.pl
Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym porcelanowydom.pl
Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym porcelanowydom.pl wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
Właścicielem i administratorem sklepu internetowego porcelanowydom.pl, działającego pod adresem www.porcelanowydom.pl jest:
P.P.H.U. ELPASSO Barbara Pakuła
z siedzibą w
Lublinie, ul. Bursaki 14/35, 20-150 Lublin,
NIP 5771025673,
REGON 360388637,
tel. 505-35-49-49,
e-mail: sklep@porcelanowydom.pl
Przedsiębiorstwo wpisane jest do ewidencji działalności gospodarczej.

§ 1. 1 Postanowienia ogólne
2. P.P.H.U. ELPASSO Barbara Pakuła prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę porcelanowydom.pl.
3. Produkty oferowane w sklepie porcelanowydom.pl są nowe, jak też wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że opis produktu mówi inaczej.
4. Ceny prezentowane na stronie sklepu porcelanowydom.pl są cenami brutto, w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które należy doliczyć do zakupionego produktu. Klient ma możliwość wybrania odpowiedniego sposobu dostawy przed zatwierdzeniem zamówienia do zapłaty.
5. Ceną wiążącą dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania przez Klienta zamówienia poprzez stronę sklepu internetowego porcelanowydom.pl.
6. Klienci sklepu porcelanowydom.pl, poprzez złożenie zamówienia, świadomie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych, potrzebnych jedynie do realizacji składanego zamówienia.
7. Sklep internetowy porcelanowydom.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej RODO), w celu: a) wykonania zawartej z Państwem umowy, b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, e) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu; przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, zmianie danych Administratora.
8. Oferta handlowa uwidoczniona na porcelanowyom.pl nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszeniem do złożenia oferty.

§ 2.1 Składanie zamówień
2. Zamówienia składane są poprzez stronę internetową, (korzystając z ogólnie dostępnych przeglądarek internetowych), telefonicznie lub drogą e-mail. Do składania zamówień drogą elektroniczną potrzebny będzie Klientowi dostęp do internetu.
3. Klient może składać zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu porcelanowydom.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Jedynie zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-17:00.
4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wybrać produkty, które chce nabyć oraz określić ich ilość poprzez dodanie do Koszyka. Następnie Klient dokonuje wyboru metody płatności. W dalszym kroku Klient określa adres dostawy.
5. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza. W przypadku, gdy podane dane są niedokładne, w szczególności jeśli dane adresowe uniemożliwiają prawidłowe doręczenie zamówionego towaru, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia po uprzedniej próbie kontaktu z Klientem i ustalenia poprawnych danych.
6. Do momentu zatwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przyciskiem „Potwierdź zakup”, Klient może dokonać modyfikacji zamówienia lub wybranych metod płatności za pośrednictwem sieci internet. Po złożeniu zamówienia możliwość taka istnieje za pośrednictwem połączenia telefonicznego.
7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma drogą e-mail wygenerowane automatycznie potwierdzenie dokonanego zamówienia.
8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a P.P.H.U. ELPASSO Barbara Pakuła dotycząca zakupu danego produktu na stronie www.porcelanowydom.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów na www.porcelanowydom.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest magazyn firmy P.P.H.U. ELPASSO Barbara Pakuła, przy ul. Bursaki 14/35, 20-150 Lublin.

§ 3.1 Płatności
2. Na każdy sprzedany produkt P.P.H.U. ELPASSO Barbara Pakuła wystawia imienny rachunek.
3. Płatność za zamówiony towar może być zrealizowana poprzez: system szybkich przelewów przelewy24.pl, przelew bankowy na konto P.P.H.U. ELPASSO Barbara Pakuła lub też za pobraniem kurierskim (płatność gotówką kurierowi przy odbiorze).
4. Koszty przesyłki ponosi Klient. Zamówienia, których kwota przekracza 300zł wysyłane są na koszt Sklepu. Wybór opcji zapłaty w postaci pobrania kurierskiego wiąże się każdorazowo z poniesieniem ustalonej kwoty za dostawę. Informacja o aktualnym limicie znajduje się na stronie internetowej oraz przy składaniu zamówienia w „Koszyku”. Klient jest każdorazowo poinformowany o opłacie za przesyłkę kurierską zamówionego towaru przed ostateczną akceptacją składanego zamówienia.

§ 4.1 Czas realizacji zamówień i warunki dostawy
2. Dostawy są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
4. Zamówienia wysyłane są zazwyczaj w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym, lub wyboru przez Klienta wysyłki za pobraniem oraz potwierdzenia złożonego zamówienia.
5. Zamówienia na produkty oznaczone „Produkt na zapytanie” realizowane są po ustaleniu z Klientem indywidualnego czasu realizacji zamówienia.
6. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia zakupionych produktów do 30 dni od złożenia zamówienia. W przypadku dłuższego terminu realizacji – Sklep kontaktuje się z Klientem i za jego zgodą, ustala dłuższy czas potrzebny do wysłania towaru.
7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W sytuacji, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone Klient ma prawo odmowy podpisania protokołu odbioru i żądania otwarcia przesyłki w obecności kuriera w celu sprawdzenia, czy dostarczone produkty nie uległy uszkodzeniu. W innym wypadku należy podpisać protokół odbioru i rozpakować przesyłkę w obecności kuriera sprawdzając jej zawartość. Kurier ma obowiązek poczekać aż zawartość przesyłki zostanie sprawdzona.
9. W przypadku, uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół uszkodzenia na druku, którym dysponuje kurier, a w przypadku braku takiego druku na czystej kartce w dwóch egzemplarzach. W protokole powinny znaleźć się następujące informacje:
– czas i miejsce dostawy,
– co zostało zniszczone i w jakiej ilości (np. 1 talerz płaski)
– określenie zabezpieczenia paczki (jak została zabezpieczona)
– wyraźny podpis doręczającego kuriera.
10. W przypadku uszkodzenia przesyłki wewnątrz Klient ma prawo odmówić przyjęcia paczki.
11. Podpisane protokołu przyjęcia przesyłki i nie zgłoszenie dostarczającemu kurierowi faktu uszkodzenia towaru oznacza akceptację prawidłowego jego dostarczenia oraz jest równoznaczne z rezygnacją z reklamacji na uszkodzenia mechaniczne produktów powstałe w trakcie transportu. W uzasadnionych przypadkach przyjmuje się możliwość zgłaszania reklamacji na okoliczność uszkodzenia zawartości przesyłki do 7 dni kalendarzowych. W takim przypadku prosimy o kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail: sklep@porcelanowydom.pl.

§ 5.1. Odstąpienie od umowy/zwroty
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 3.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
2. pisemnie na adres: P.P.H.U. ELPASSO Barbara Pakuła ul.Bursaki 14/35, 20-150 Lublin.
3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@porcelanowydom.pl.
4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „zwroty”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w momencie odbioru przez Klienta paczki z towarem od kuriera lub osobiście.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: P.P.H.U. ELPASSO Barbara Pakuła, ul. Bursaki 14/35, 20-150 Lublin.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, obowiązany jest ponieść konsument:
11. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
13. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
(1)o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 6.1 Ochrona danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
3. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
_ w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
– w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
5. Usługobiorca/Klient ma prawo: 1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 2) do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne 3) żądania usunięcia danych 4) żądania ograniczenia przetwarzania danych 5) do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 7) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO 8) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 9) do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Żądanie w tym zakresie może zostać złożone:
-pisemnie na adres: P.P.H.U. ELPASSO Barbara Pakuła, ul. Bursaki 14/35, 20-150 Lublin.
-w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@porcelanowydom.pl
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.
7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a) obsługi klientów np. w zakresie reklamacji, b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów, c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora np. wynikającego z przepisów podatkowych.
§ 7.1. Zwroty, wymiany, reklamacje.
2. P.P.H.U. ELPASSO Barbara Pakuła odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży zakupionego przez konsumenta towaru, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014, poz 827).
3. Klient ponosi koszt odesłania towaru. Towar należy przesłać na adres: P.P.H.U. ELPASSO Barbara Pakuła, ul. Bursaki 14/35 20-150 Lublin, z dopiskiem „zwrot”. Stan zwracanego towaru powinien być niezmieniony a przesyłka zabezpieczona należycie.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu (np. sprawdzenie co znajduje się w opakowaniu). Sklep ma prawo do potrącenia ze zwracanej kwoty uszczuploną wartość odesłanego towaru.
5. Po otrzymaniu towaru i spełnieniu warunków do prawidłowego zwrotu (zakładka “Ważne informacje”) P.P.H.U. ELPASSO Barbara Pakuła zwróci Klientowi kwotę zakupu za pośrednictwem kanału płatności jaki był wykorzystany przez Klienta.
6. Klient jest zobowiązany zgłosić sprzedającemu wykryte wady produktu niezwłocznie po ich wykryciu. Zgłoszone wady produktu lub jego uszkodzenia przyjmowane są w postaci pisemnej, telefonicznej lub za pośrednictwem wiadomosci e-mail. W celu rozpatrzenia reklamacji Sklep może poprosić Klienta o przesłanie dokumentacji fotograficznej, bądź poprosić o przesłanie na ustalony adres – na koszt Sklepu – reklamowanego produktu.
P.P.H.U. ELPASSO Barbara Pakuła ma 14 dni roboczych na odpowiedź na pisemną reklamację. Sprzedający odpowiada kupującemu na zgłoszoną reklamację na adres e-mail spod którego otrzymał reklamacją lub/i na adres wysyłki towaru i/lub telefonicznie. W przypadku uznania reklamacji Sklep skontaktuje się z Klientem, żeby ustalić sposób odbioru reklamowanego produktu. Reklamowane produkty można dostarczać również osobiście na adres:
P.P.H.U. ELPASSO Barbara Pakuła, ul. Bursaki 14/35, 20-150 Lublin, z dopiskiem „porcelanowydom.pl – reklamacja”
7. P.P.H.U. ELPASSO Barbara Pakuła odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

§ 6. Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 roku poz. 827), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejszy regulamin uwidoczniony jest w całości na stronie www.porcelanowydom.pl.