Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konsumentów z 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827) zwrotu zakupionych produktów można dokonać w ciągu 14 dniu od daty zakupu odstępujący tym samym od zawartej umowy bez żadnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Koszty poniesione przez Zamawiajacego w związku z zakupem, włącznie z kosztami przesyłki, pod warukiem wyboru najtańszej jej formy zostaną zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty zwrotu.

Formularz zwrotu jest dostępny poniżej.

Pobierz formularz - PDF